Godziny otwarcia: pn-pt 10:00 - 18:00, sb 10:00-13:00
97-400 Bełchatów, Kempfinówka 6b icon 512 090 380, 512 090 370
Logo

PRZYCHODNIA

dr_piotr_burczyk.jpg

Witamy w przychodni dla zwierz?t „Dr Vet”, która powsta?a w Be?chatowie w 2012 roku.

Jako za?o?yciel i aktywnie pracuj?cy lekarz, swój zawód wykonuj? z pasj? i du?ym zaanga?owaniem.

?wiadomy ci?g?ego rozwoju nauki i  gigantycznego post?pu w medycynie, stale doskonal? swoje umiej?tno?ci uczestnicz?c w ró?nego rodzaju kursach specjalizacyjnych, warsztatach i konferencjach  naukowych.

Przed za?o?eniem w?asnej przychodni pracowa?em w ?ódzkich, ca?odobowych klinikach weterynaryjnych gdzie naby?em cennego do?wiadczenia.

Lekarz weterynarii Piotr Burczyk

Specjalista Radiologii Weterynaryjnej, absolwent Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie.

Jego zainteresowania zawodowe to przede wszystkim diagnostyka obrazowa i laboratoryjna. Szczególn? uwag? po?wi?ca chorobom wewn?trznym psów i kotów.

Prywatnie w?a?ciciel czterech psów i czterech kotów.

W wolnych chwilach stara si? wypoczywa? aktywnie razem z rodzin?.

Jego hobby to motocykle, gitara i muzyka „mocno” rockowa oraz ksi??ki Jo Nesbo i Kena Folletta.

 

 

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności