Godziny otwarcia: pn-pt 10:00 - 18:00, sb 10:00-13:00
97-400 Bełchatów, Kempfinówka 6b icon 512 090 380, 512 090 370
Logo

Diagnostyka labolatoryjna

W przychodni codziennie przeprowadzamy szereg analiz, co pozwala nam na szybkie postawienie rozpoznania.

Wi?kszo?? wyników otrzymuj? Pa?stwo w ci?gu kilkudziesi?ciu minut. 
Labolatoryjne panele rozszerzone wykonywane s? w wiod?cych labolatoriach weterynaryjnych.

Pami?tajmy! Wiele z chorób ma przebieg ukryty, a objawy ujawniaj? si? dopiero w ko?cowym stadium choroby! Wczesne wykrycie problemów narz?dowych mo?e znacznie przed?u?y? ?ycie zwierz?cia i zwi?ksza szanse na jego powrót do zdrowia.


Badanie krwi

 • Hematologia, profil:
  • Podstawowy: morfologia + AspAT, AlAT, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, bia?ko ca?kowite.
  • Rozszerzony: morfologia + AspAT, AlAT, ALP, glukoza, kreatynina, mocznik, bia?ko ca?kowite, bilirubina ca?kowita, albuminy, GGT.
  • Nerkowy: morfologia + kreatynina, mocznik, albuminy, bia?ko ca?kowite, potas, sód, chlorki.
  • W?trobowy: morfologia + AspAT, AlAT, ALP, albuminy, bia?ko ca?kowita, bilirubina ca?kowita, GGT, LDH, cholesterol ca?kowity.
  • Kostny: morfologia + ALP, wap?, fosfor, albuminy, bia?ko ca?kowite.
  • Lipidowy: morfologia + cholesterol ca?kowity, cholesterol HDL, triacyloglicerole.
  • Sercowy: morfologia + AspAT, AlAT, LDH, CK, potas, sód.
  • Sercowy rozszerzony: morfologia + AspAT, AlAT, CK, LDH, potas, sód, troponina I.
  • Tarczycowy: T3 lubT4 oraz fT3 lub fT4, cholesterol ca?kowity.
  • Badanie rozmazu krwi w kierunku Babesia Canis.

Badania moczu

Badanie ka?u

 • Obecno?? paso?ytów.

Hormony p?ciowe i pozosta?e hormony

Biopsje i badania patomorfologiczne

Szybkie testy pozwalaj?ce diagnozowa?: choroby zaka?ne kotów (w tym bia?aczka, FIV, panleukopenia), choroby zaka?ne psów (w tym nosówka i parwowiroza), choroby odkleszczowe (borelioza, anaplazmoza, badanie usuni?tego paso?yta w kierunku Borelia), lambli?– SNAPGiargia.

diagnostyka_labolatoryjna_1.jpgdiagnostyka_labolatoryjna_2.jpgdiagnostyka_labolatoryjna_3.jpg

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności